ZAROBKI NA KANARACH

ZAROBKI NA KANARACH

ZAROBKI NA KANARACH – GDZIE SZUKAĆ PRACY?

Wyspy Kanaryjskie  są  drugim z kolei regionem Hiszpanii o najniższej płacy w 2015 roku.  1,574 euro brutto miesięcznie, w porównaniu z 1,629.3 euro w 2010 roku, zgodnie ze statystką  opracowaną przez Narodowy Instytut Statystyki (INE) – dane z badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL).

Ponadto również w sekcji „wysokie zarobki” archipelag ma najniższą liczbe osób  – 18,8%.

W całym kraju, 30% pracowników (4,4 mln osób) zarobiło mniej niż 1,215.7 euro brutto miesięcznie w 2015 roku, a 40% (5,9 mln pracowników) otrzymało wynagrodzenie pomiędzy 1215.7 i 2136.7 euro brutto miesięcznie, a pozostałe 30% (4,4 mln) to osoby z wynagrodzeniem ponad 2,136.7 euro miesięcznie.

W statystykach wzięto pod uwagę wszystkich pracowników – 14,756,746 osób.

W rezultacie, mediana, która jest średnią dwóch grup  – najwyżej i najniżej zarabiających wyniosła w 2015 roku  1596.8 euro brutto miesięcznie, 5,7 euro mniej niż w 2014 roku i niemal 297 euro mniej niż średnia płaca w 2015 roku (1893.7 euro).

Mediana płac spadła w roku 2015 po raz pierwszy od wielu lat. W 2010 roku wynosiła 1566.8 euro brutto miesięcznie i rosła się w kolejnych latach, aby zamknąć 2014 rok z 1,602.5 euro. W 2015 roku trend się odwrócił i spadła na 1596.8 euro brutto miesięcznie.

Tymczasem przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyniosło 1,893.7 euro w 2015 roku, ponad 1881.3 euro w roku 2014. W odróżnieniu od mediany wynagrodzenia, średnia płaca nie złamała trendu wzrostowego w ostatnich latach, w 2015 roku przekroczył on 3%, a w 2010 roku wynosiło 1838.8 euro.

W 2015 roku 36% zatrudnionych w pełnym wymiarze godzin zarobiło ponad 2,136.7 euro miesięcznie a 17,8% otrzymywało mniej niż 1,215.7 euro. Natomiast 88,9% pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy (15,3% ogółu) otrzymało mniej niż 1215.7 euro miesięcznie, a tylko 0,9%, osiągnęło ponad 2,136.7 euro.

Przeciętne wynagrodzenie brutto pracowników etatowych osiągnęło 2,142 euro miesięcznie, trzy razy więcej niż pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin (697.2 euro), choć trzeba zauważyć, że średnia liczba godzin tygodniowo w 2015 przekroczył 40 godzin dla pracowników w pełnym wymiarze czasu, w porównaniu z 19,1 godzin pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin.

Wynagrodzenia z podziałem na płeć i wiek.

Według INE, kobiety, młodzież, osoby z niższym wykształceniem, pracownicy z krótszym stażem oraz   zatrudnieni czasowo mają najniższe pensje.

U kobiet, 41,1% otrzymało niższą pensję  1215.7 euro (19,8% mężczyzn). Średnia płaca kobiet wynosiła 1,643.8 euro miesięcznie w 2015 roku, w porównaniu z 2,122.5 euro mężczyzn, co oznacza, że ​​średnia pensja mężczyzna jest o 29,1% wyższa niż kobiet.

Jednym z powodów, według statystyk, tych różnic jest to, że kobiety częściej pracują w niepełnym wymiarze godzin, na umowach  na czas określony oraz w sektorach  gorzej płatnych.

Istnieją również różnice płac ze względu na wiek i rodzaj umowy. Średnia pensja młodzieży od 16 do 24 roku życia w 2015 roku wyniosła 1042.4 euro miesięcznie. U  młodych ludzi poniżej 25 lat, odsetek, który pobiera mniej niż 1215.7 euro miesięcznie sięga 67,9%.

Ze względu na rodzaj umowy, średnia miesięczna płaca w 2015 roku przy umowie na czas nieokreślony wynosi 2090.2 euro, praca na czas określony  1314.5 euro. 49,7% pracowników na umowach  tymczasowych zarobiło mniej niż 1,215.7 euro w 2015 roku, w porównaniu z 23,4% na czas nieokreślony, których pensja wynosiła również poniżej 1,215.7 euro.

Według poziomu wykształcenia, średnia płaca pracowników z wykształceniem podstawowym wynosi 1365.4 euro miesięcznie, podczas gdy z wyższym wykształceniem jest to  2408.2 euro. Jeśli chodzi o staż pracy, zatrudnieni 10 lat i więcej zarabiają 2,425.1 euro, tj dwukrotnie więcej niż pracownicy ztrudnieni rok lub krócej – 1,251.7 euro.

Najepiej płatne sektory

Najniższe płace w 2015 roku koncentrowały się w działalność gospodarstw domowych zatrudniających pracowników personelu domowego (79,1% poniżej 1,215.7 euro) i rolnictwie, hodowli i rybołówstwa (61,6%).

Natomiast najwyższe płace były w działalności finansowej, gdzie 70,6% otrzymało wyższą płacę niż 2136.7 euro. Kolejną grupą są pracownicy w sektorach dostaw energii, gazu i klimatyzacji (68,1% ) oraz edukacji (59,9%).

Średnie  wynagrodzenie w 2015 roku w działalności gospodarstw domowych zatrudniających pracowników personelu domowego (746 euro miesięcznie brutto), hotelarstwo (1,168 euro) i rolnictwa (1200, 5 euro),  w działalność finansowa i ubezpieczeniowej (3,479.7 euro brutto), energii (3461.4 euro) oraz informacji i komunikacji (2815.9 euro).

Ponadto, pracodawcy większych firm płacili (250 pracowników lub więcej)  2716.4 euro, dwa razy więcej niż w firmach z maksymalną liczbą 10 pracowników (1314.3 euro).

Wybrać sektor prywatny czy publiczny?

Statystykai INE rozróżnia także wynagrodzenia  na sektor publiczny i prywatny. ​​Z  2,586,200 pracowników sektora publicznego 60,5% miało miesięczne wynagrodzenie brutto wyższe niż 2,136.7 euro, w stosunku do 22,4% w sektorze prywatnym.

Średnia pensja brutto w sektorze publicznym wynisła 2,586.2 euro miesięcznie w ubiegłym roku, w porównaniu do 1.720 euro z sektora prywatnego.

Według rodzaju podawania, autonomiczne przedstawił najwyższą średnią pensję (2738.6 euro miesięcznie), a następnie przez przedsiębiorstwa publiczne (2,651.5 euro), administracja Centralny (2603.9 euro) i samorząd (2162,4 euro).

Analizując dane w podziale na regiony, najwyższe średnie zarobki  –  Madryt (2265.8 euro), Kraj Basków (2250.2 euro) i Navarra (2056.3 euro), podczas gdy najniższe to Extremadura (1549.9 euro) , Kanary (1,574 euro) oraz Andalucía (1653.9 euro).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.