Sierpień 2016

ZAROBKI NA KANARACH

ZAROBKI NA KANARACH – GDZIE SZUKAĆ PRACY? Wyspy Kanaryjskie  są  drugim z kolei regionem Hiszpanii o najniższej płacy w 2015 roku.  1,574 euro brutto miesięcznie, w porównaniu z 1,629.3 euro w 2010 roku, zgodnie ze statystką  opracowaną przez Narodowy Instytut Statystyki (INE) – dane z badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL). Ponadto również w sekcji „wysokie zarobki” archipelag ma najniższą liczbe osób  – 18,8%. W całym kraju, 30% pracowników (4,4 mln